Zabudowa samochodów ciężarowych

obsługa, projektowanie i budowa pojazdów użytkowych

RODO

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
w serwisach internetowych Spółki ELBO sp. z o.o.

 

Ochrona prywatności

Spółka ELBO sp. z o.o. (zwana dalej „ELBO” lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez ELBO (zwane dalej „Serwisami”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:
 2. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika:

Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych
i kontaktowych w celu rejestracji do założenia stałego konta w sklepie internetowym złożenia reklamacji lub zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 1. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
 2. a) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. ELBO zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.
 3. b) pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w sklepie internetowym.
 4. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest ELBO sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach, ul. Oleśnicka 7a, 55-220 Jelcz – Laskowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290164, o kapitale zakładowym 2.050,000,00 zł, REGON: 020590115, NIP: 9121824839

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.,  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach,
z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. ELBO sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach, ul. Oleśnicka 7a, 55-220 Jelcz – Laskowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290164, o kapitale zakładowym 2.050,000,00 zł, REGON: 020590115, NIP: 9121824839

 1. ELBO korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisów. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez ELBO.
 2. ELBO przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
 1. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisach administrowanych przez ELBO.
  1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
  2. a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
  4. a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   d) „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl/.


Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
 2. ELBO gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach związanych z niezbędnymi działaniami związanymi
  z realizacją umowy. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta.

Ponadto:

 1. Administrator informuje że dane będzie przekazywać odbiorcom na podstawie stosownych umów powierzenia jedynie w celach prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej tj.:
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 1. Dane zbierane w ramach serwisów  nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami ELBO. Dostęp do danych posiadają współpracujące z ELBO firmy wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.
 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegały czynnościom profilowania, polegającej na  analizie danych transakcyjnych i osobowych i nie będzie podejmował wobec Państwa wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany.
 3. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, ELBO może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

 

Bezpieczeństwo

 1. dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim, w szczególności nieudostępnianie hasła do konta (tj. dnia urodzin służącego również do aktywacji bonów przy kasie) oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.
 2. Serwisy ELBO zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. ELBO nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisach, ELBO zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.