Zabudowa samochodów ciężarowych

obsługa, projektowanie i budowa pojazdów użytkowych

Fundusze Europejskie

Elbo sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Przeprowadzenie prac B+R szansą na rozwój Elbo sp. z o.o.”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnego, autorskiego produktu w postaci uniwersalnego zestawu kubaturowego umożliwiającego przewóz ładunków spaletyzowanych oraz ponadnormatywnych osłoniętych plandeką oraz wdrożenie rozwiązania do oferty firmy.

Wartość projektu: 3 512 968,91 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 126 067,47 PLN